از رنج های رایپ

توی این لیست می گشتم Local Internet Registries offering service in Iran, Islamic Republic of – از 15 تا لینکی که چک کردم، 8 تا دومین وجود نداشت و 3 تا هم MX Record نداشت، خواستم بشینم در موردش نقد کنم :)) دیدم واقعا اوضاع خراب تر از نوشتن هست. باشد تا درست شود …

Advertisements

One thought on “از رنج های رایپ

  1. بگذر عزيزم كه من خداي غر غر هستم و سكوت كردم اين لحظه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s