سهم بازار تولید کنندگان گوشی های موبایل

هرچند اوضاع متغییر اقتصادی اوضاع خرید و ارایه گجت ها را با مشکلات و تغییراتی مواجه کرده است، اما نوآوری ها و ورود خانواده Android تمامی تولید کنندگان را به تحرک انداخته است. امیدوارم این نمودار به زودی با قسمتی زیادی از سطح خانواده Android اشغال شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s