نشست اقتصادی با گوگل

این اجنبی ها هم بعد از روی کار آمدن نشست اقتصادی برگزار کردند!

و نکته جالب این نشت دیدار خصوصی با مدیرارشد اجرایی گوگل Eric Schmidt و میلیارد خیر معروف Warren Buffett است.

President-Elect Obama Meets with Economic Advisers, Calls for “Swift Action” on the Economy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s